Stypendium Charlesa Merrilla

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu od 1 września 2016 roku rozpoczęło przyznawanie stypendiów naukowo-rozwojowych, fundowanych przez Charlesa Merrilla. 

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych językowo oraz humanistycznie, którzy pragną kształcić się w VII i VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum Zespołu Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, jednak z powodów finansowych nie biorą takiej możliwości pod uwagę przy wyborze szkoły. 

Stypendium jest przyznawane uczniom od 1. września każdego roku szkolnego. Termin składania wniosków do 15.czerwca w sekretariacie MTO (ul. Limanowskiego 7, Nowy Sącz).

Regulamin stypendium wraz z załącznikami

 

Program stypendialny Rodziny Bartkowskich

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu od 1 września 2015 roku rozpoczęło przyznawanie stypendiów naukowo-rozwojowych, fundowanych przez Rodzinę Bartkowskich. 

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom klas VII i VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, mieszkającym na obszarach wiejskich. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy pragną kształcić się w Zespole Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, jednak z powodów finansowych nie biorą takiej możliwości pod uwagę przy wyborze szkoły. 

Stypendium naukowo-rozwojowe jest przyznawane uczniom od 1 września każdego roku szkolnego. Termin składania wniosków do 15. czerwca w sekretariacie MTO (ul. Limanowskiego 7, Nowy Sącz).

Regulamin stypendium wraz z załącznikami

 

Sponsorzy

Początek strony