Wyniki I etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego

„TANDEM” 2017

 

TANDEM LOGO

 

Z przyjemnością informujemy, że do konkursu przystąpiło łącznie 535 gimnazjalistów z 45 szkół, którzy w dniu 15 marca b.r. wzięli udział w eliminacjach szkolnych w dwóch kategoriach: język angielski z językiem niemieckim oraz język angielski z językiem francuskim.

Zamieszczamy listy uczestników etapu szkolnego, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu. Serdecznie gratulujemy wyników zarówno uczniom, jak i nauczycielom, którzy ich przygotowywali, a także motywowali i wspierali.

 

Sprawdzian pisemny dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu odbędzie się w dn. 8 kwietnia b.r. (sobota) w godz. 10.00 – 11.30 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7.

Test pisemny będzie składał się z różnego rodzaju pytań zamkniętych i będzie obejmował znajomość gramatyki, słownictwa oraz rozumienie tekstu pisanego.

W trakcie sprawdzianu pisemnego serdecznie zapraszamy Nauczycieli-Opiekunów na spotkanie z Panią Beatą Budzik – Prezesem Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego.

Wyniki sprawdzianu pisemnego wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do sprawdzianu ustnego zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mto.org.pl w dniu 12 kwietnia 2017r. (środa).

Sprawdzian ustny dla 50% uczniów zakwalifikowanych po sprawdzianie pisemnym odbędzie się 22 kwietnia b.r. (sobota) od godz. 10.00 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane w dniu 28 kwietnia b.r. (piątek) na stronie www.mto.org.pl.

 

Lista uczestników zakwalif._do_II_etapu_pisemnego_MKJ_j.niemiecki

Lista uczestników zakwalif_do_II_etapu_pisemnego_MKJ_j. francuski

 

 

Sponsorzy

Początek strony