Małopolskie Towarzystwo Oświatowe zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację inwestycji pn. „Projekt budowlany przebudowy Zespołu Szkół Społecznych SPLOT ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia użytkowe, wraz z urządzeniem dojazdu od ul. Żółkiewskiego do terenu Inwestora, na dz. nr 112 oraz części działki 113/17, obręb 90 przy ul. Limanowskiego w Nowym Sączu”.

Zaproszenie do złożenia oferty i projekt Umowy

Dokumenty do pobrania w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego, ul. Limanowskiego 7, Nowy Sącz w sekretariacie MTO, parter w godz. od 10:00 - 14:00

Sponsorzy

Początek strony