Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe od 2015 r. przyznaje stypendia naukowo-rozwojowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy pragną kształcić się w Zespole Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu. Stypendia są fundowane przez  Charlesa Merrilla oraz Rodzinę Bartkowskich.

 

Regulaminy przyznawania stypendiów, wnioski o przyznanie stypendiów oraz  załączniki znajdują się w zakładce PROGRAMY STYPENDIALNE.

Wszystkich, którzy spełniają warunki Regulaminu zachęcamy do składania wniosków.

 

 

 

Finał Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM” 2017

Miło nam poinformować, że już po raz IV odbył się w dniu 22.04.2017 r etap finałowy konkursu  Wzięło w nim udział 17 gimnazjalistów w kategorii język angielski z językiem francuskim, oraz 35 w kategorii język angielski z językiem niemieckim  którzy uzyskali najlepsze wyniki z części pisemnej drugiego etapu konkursu. Podczas finałowego sprawdzianu ustnego uczestnicy mogli wykazać się płynnością wypowiedzi w dwóch językach: angielskim oraz do wyboru niemieckim lub francuskim.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 25 maja (czwartek) 2017 r. o godz. 16.00 w sali ratuszowej im. Stanisława Małachowskiego w Nowym Sączu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Wyniki:

K l a s y f i k a c j a   i n d y w i d u a l n a

Kategoria: język angielski z językiem francuskim

I miejsce – Joanna Merklinger  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Gimnazjum nr 1
w Nowym Sączu

II miejsce -  Anna Małecka - Poręba –Gimnazjum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu

III miejsce -  Laura Stepaniak  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Gimnazjum nr 1
w Nowym Sączu

Kategoria: język angielski z językiem niemieckim

I miejsce -  Maciej Wojtarowicz  -  Gimnazjum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu

II miejsce – Anna Adamek -  Publiczne Gimnazjum w Dobrej

III miejsce – Martyna Witkowska – Zespół Szkół,  Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łużnej

 

K l a s y f i k a c j a   z e s p o ł o w a

Kategoria: język angielski z językiem francuskim

I miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gimnazjum nr 1 w Nowym Sącz

II miejsce – Gimnazjum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu

III miejsce – Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej

Kategoria: język angielski z językiem niemieckim

I miejsce – Gimnazjum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu

II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Dobrej

III miejsce – Zespół Szkół, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łużnej

 

II etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

 

W dniu 8 kwietnia 2017 r. odbył się drugi etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”, w którym wzięło udział 110 uczniów gimnazjów z Nowego Sącza oraz z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i nowotarskiego.

Do sprawdzianu ustnego przystąpią uczniowie, którzy uzyskali min.65 punktów z każdej kombinacji (język angielski z językiem niemieckim i język angielski z językiem francuskim) z testów pisemnych.

Poniżej zamieszczamy listy uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zakwalifikowali się do części ustnej drugiego etapu konkursu.

Pragniemy serdecznie pogratulować uczniom, którzy wezmą udział w finałowym sprawdzianie oraz podziękować Nauczycielom za przygotowanie uczniów i owocną współpracę przy realizacji konkursu.

Sprawdzian ustny odbędzie się 22 kwietnia br. (sobota) od godz. 10.00 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7. W tym dniu będzie możliwość wglądu w prace pisemne uczestników II etapu.

Rejestracja uczestników od godziny 9:15 na podstawie legitymacji ze zdjęciem.

Uczeń przystępujący do części ustnej konkursu otrzyma arkusz ze zdjęciami sytuacyjnymi i listą pytań związanych z takimi zagadnieniami, jak życie rodzinne, kultura, przyroda, podróże, zdrowie, żywienie, sport, zakupy. Zadaniem ucznia będzie opisanie zdjęć i wyjaśnienie sytuacji, jaką przedstawiają oraz odpowiedź na pytania z arkusza.

Nauczycieli zapraszamy do auli (I p. sala nr 16) na spotkanie podczas którego zostaną wręczone dyplomy uznania dla Nauczycieli którzy przygotowywali uczniów do II etapu (sprawdzian ustny)oraz dyplomy dla uczestników II etapu (sprawdzian ustny) W związku z tym proszę o jak najszybsze podanie dokładnych danych Nauczycieli, w celu przygotowania dyplomów.

O końcowej lokacie w konkursie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez uczestnika w części pisemnej i w części ustnej drugiego etapu konkursu.

Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa szkół. O lokacie szkoły będzie decydowała suma punktów uzyskanych przez uczniów danej szkoły, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 w każdej kombinacji.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane w dniu 28 kwietnia b.r. (piątek) br. na stronie www.mto.org.pl , oraz przesłane na adresy e-mailowe Opiekunów.

Uroczyste wręczenie nagród Laureatom Międzyszkolnego Konkursu Językowego TANDEM odbędzie się w dn. 25 maja 2017 r. o godz. 16:00 w sali im. Stanisława Małachowskiego w budynku Ratusza w Nowym Sączu.

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Nauczycielom i Uczestnikom życzymy Wesołych Świąt, smacznego jajka oraz mokrego śmigusa-dyngusa.

   Z poważaniem,

Prezes MTO, Beata Budzik

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego TANDEM 2017 w kategorii  j. ang. z  j. niem.

Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego TANDEM 2017 w kategorii j. ang.  z  j. franc.

 

 

Wyniki I etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego

„TANDEM” 2017

 

TANDEM LOGO

 

Z przyjemnością informujemy, że do konkursu przystąpiło łącznie 535 gimnazjalistów z 45 szkół, którzy w dniu 15 marca b.r. wzięli udział w eliminacjach szkolnych w dwóch kategoriach: język angielski z językiem niemieckim oraz język angielski z językiem francuskim.

Zamieszczamy listy uczestników etapu szkolnego, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu. Serdecznie gratulujemy wyników zarówno uczniom, jak i nauczycielom, którzy ich przygotowywali, a także motywowali i wspierali.

 

Sprawdzian pisemny dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu odbędzie się w dn. 8 kwietnia b.r. (sobota) w godz. 10.00 – 11.30 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7.

Test pisemny będzie składał się z różnego rodzaju pytań zamkniętych i będzie obejmował znajomość gramatyki, słownictwa oraz rozumienie tekstu pisanego.

W trakcie sprawdzianu pisemnego serdecznie zapraszamy Nauczycieli-Opiekunów na spotkanie z Panią Beatą Budzik – Prezesem Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego.

Wyniki sprawdzianu pisemnego wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do sprawdzianu ustnego zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mto.org.pl w dniu 12 kwietnia 2017r. (środa).

Sprawdzian ustny dla 50% uczniów zakwalifikowanych po sprawdzianie pisemnym odbędzie się 22 kwietnia b.r. (sobota) od godz. 10.00 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane w dniu 28 kwietnia b.r. (piątek) na stronie www.mto.org.pl.

 

Lista uczestników zakwalif._do_II_etapu_pisemnego_MKJ_j.niemiecki

Lista uczestników zakwalif_do_II_etapu_pisemnego_MKJ_j. francuski

 

 

IV edycja konkursu językowego TANDEM dla uczniów gimnazjum.

 

 

logoMTOnowe               TANDEM LOGO

 

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe zaprasza  uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Językowym ”TANDEM”

Konkurs odbędzie się:

 I etap w macierzystych szkołach – 15.03.2017r. (środa) o godz. 13.00

II etap w budynku Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego,

ul. Limanowskiego 7 w Nowym Sączu (Zespół Szkół Społecznych SPLOT im J. Karskiego)

- sprawdzian pisemny – 8.04.2017r. (sobota) o godzinie 10.00

- sprawdzian ustny – 22.04.2017r. (sobota) od godziny 10.00

Termin przesyłania zgłoszeń – 28.2.2017r.(wtorek )

 

UWAGA!  przedłużono termin przesyłania zgłoszeń do dn. 7 marca br. (wtorek)

 

TANDEM zaproszenie_2017

Regulamin 2017

Karta zgłoszenia

Zgoda_dane osobowe

_____________________________________________________________

Archiwum testów

j._ang._I_ETAP_2015

j. ang. I ETAP 2016

j._ang._II_ETAP_2016

j. ang. II ETAP 2015

j.niem._II_ETAP_2015

j.niem._II_ETAP_2016 

 j.niem._I_ETAP_2015

j.niem._I_ETAP_2016

j._fr_II_ETAP_2016

j._fr._II_ETAP_2015

j._fr._I_ETAP_2015

j._fr._I_ETAP_2016

j.niem_ETAP_I_2017

j.franc_ETAP_I_2017

j.ang_ETAP_I_2017

j.ang_ETAP_II_2017

j.franc_ETAP_II_2017

j.niem_ETAP_II_2017

 

 

 

 

 

Sponsorzy

Początek strony