I etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”

                     pobrane               pobrane 1

  

W dniu 7 marca 2018 r. odbył się I etap Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”, w którym wzięło udział 470 uczniów gimnazjów i szkół podstawowych
z Nowego Sącza oraz z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, nowotarskiego i myślenickiego.

Do sprawdzianu pisemnego II etapu konkursu przystąpią uczniowie, którzy uzyskali min.64 punkty z każdej kombinacji (język angielski z językiem niemieckim i język angielski z językiem francuskim) z testów pisemnych.

W załączeniu zamieszczamy listy uczniów, którzy uzyskali w/w liczbę punktów
i zakwalifikowali się do części pisemnej drugiego etapu konkursu.

Pragniemy serdecznie pogratulować uczniom, którzy wezmą udział w II etapie konkursu oraz podziękować Nauczycielom za przygotowanie uczniów i owocną współpracę przy realizacji konkursu oraz uczniom, którzy uczestniczyli w I etapie MKJ „TANDEM”.

Sprawdzian pisemny odbędzie się 7 kwietnia b.r. (sobota) od godz. 10.00 do 11.30 w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 7.

Rejestracja uczestników od godziny 9.15 na podstawie legitymacji ze zdjęciem.

Nauczycieli i Opiekunów zapraszamy do sali Szkoły Podstawowej Montessori na II piętrze o godzinie 10.30 na wspólne spotkanie.

Wyniki sprawdzianu pisemnego wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do sprawdzianu ustnego zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mto.org.pl w dniu 10 kwietnia 2018 r. (wtorek), oraz przesłane na adresy e-mailowe Opiekunów.

                                                                          

Organizator MKJ „TANDEM”

                                                                              Joanna Rasińska

 

LISTA UCZESTNIKÓW zakwalifikowanych do II etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego "TANDEM" 2018 w kategorii język angielski z językiem n i e m i e c k i m

LISTA UCZESTNIKÓW zakwalifikowanych do II etapu Międzyszkolnego Konkursu Językowego "TANDEM" 2018 w kategorii język angielski z językiem f r a n c u s k i m

 

Międzyszkolny Konkurs Językowy "TANDEM"

TANDEM LOGOMałopolskie Towarzystwo Oświatowe zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Językowym "TANDEM".

Konkurs odbędzie się:

I etap w macierzystych szkołach:

- sprawdzian pisemny - 7.03.2018r. (środa) o godz. 13.00.

II etap w budynku Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego, ul. Limanowskiego 7 w Nowym Sączu (Zespół Szkół Społecznych SPLOT im. J. Karskiego):

- sprawdzian pisemny - 7.04.2018r. (sobota) o godz. 10.00

- sprawdzian ustny - 21.04.2018r. (sobota) od godz. 10.00.

Termin przesyłania zgłoszeń - 1.03.2018r. (czwartek).

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA

Edukacja dwujęzyczna w Polsce

Edukacja dwujęzyczna jest niezmiernie ważna w procesie przygotowania młodych ludzi do życia we współczesnej Europie i świecie. Ten projekt polega na systematycznym organizowaniu warsztatów dla nauczycieli rozmaitych przedmiotów nauczanych przez nich w języku polskim i angielskim oraz wspiera nauczanie dwujęzyczne w prowadzonym przez MTO Zespole Szkól Społecznych „Splot”.

Czytaj więcej: Edukacja dwujęzyczna w Polsce

Ożywienie programu PA w rejonie Charkowa (Ukraina)

Od wielu lat Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO) i stowarzyszenie Action for Sustainable Society Advancement (ASSA) wspólnie tworzyły i wdrażały rozmaite projekty we wschodniej Ukrainie. Najważniejszy z nich, Public Achievement (PA), osiągnął swój szczyt w 2008 roku na festiwalu inicjatyw społecznych w Charkowie. Praca z grupami młodzieży metodą PA była kontynuowana w niektórych szkołach. Pomysł niniejszego projektu wziął się z e-mailu jednej z uczestniczek poprzednich edycji PA, która opisała, jak ten program wpływa na uczniów w jej szkole i wyraziła potrzebę przygotowania większej ilości nauczycieli z różnych szkół do pracy tą metodą.

Czytaj więcej: Ożywienie programu PA w rejonie Charkowa (Ukraina)

Zdążyć przed … - realizacja projektu

Uczestnikami projektu byli uczniowie z Polski i Izraela w wieku 14-18 lat. Rozpoczęliśmy od spotkań z nauczycielami i uczniami ze wszystkich szkół im. Jana Karskiego w Polsce. Spotkania te były istotne, gdyż zadaniem uczniów w tym projekcie było przygotować videoksiążkę zawierającą wywiady ze Sprawiedliwymi lub Ocalałymi z Holocaustu. Wszystkie rozmowy miały być i były przeprowadzone i nagrane przez uczniów. Musieli oni wykazać się empatią i cierpliwością podczas nagrania oraz umiejętnoscią pracy z kamerą, a to wymagało wcześniejszego przygotowania. Dwie trenerki MTO były w czasie wakacji w Hakfar Hayarok i tam przygotowały grupę izraelską.

W październiku odbył sie w Nowym Sączu zlot szkół im. Jana Karskiego.W przedsięwzięciu wzięły udział delegacje ze wszystkich polskich szkół, którym patronuje Jan Karski (10 osób z każdej szkoły) tj. z Gimnazjum nr 14 w Rudzie Śląskiej, Gimnazjum Integracyjne nr 4 w Kielcach, Publicznego Gimnazjum nr 18 w Łodzi, Gimnazjum w Wiśniowej Górze, Technikum nr 8 w Warszawie, Zespół Szkół Społecznych „Splot” w Nowym Sączu a także delegacja uczniów i nauczycieli ze szkoły Hakfar-Hayarok z Tel Avivu, którego Jan Karski jest honorowym obywatelem.

Czytaj więcej: Zdążyć przed... - realizacja projektu

Sponsorzy

Początek strony